Marieby Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Marieby socken omnämns första gången år 1314. Vid denna tidpunkt fanns ingen stenkyrka, men det kan ha funnits en träkyrka på platsen. Det är möjligt att kyrkans byggande inspirerades av en helig källa, känd som Mariakällan, som ligger några hundra meter från platsen. Källa har fått sitt namn efter Jungfru Maria, som var en viktig religiös figur för människorna under denna tid. Det är troligt att både kyrkan och socknen är uppkallade efter henne.

Stenkyrkan i Marieby uppfördes under första halvan av 1300-talet i en gotisk stil, kännetecknad av spetsiga fönster- och dörröppningar. Ursprungligen hade kyrkan en fristående klockstapel, men under 1700-talet ersattes den med ett träkyrktorn som byggdes mot kyrkans västra gavel. Samtidigt flyttades även ingången till tornhuset efter att tidigare varit placerad på kyrkans södra vägg. I november 1879 förstördes kyrkan av en brand, men kyrksilvret och en malmljuskrona räddades och finns nu i nya Marieby kyrka.

På kyrkogården finns en källare med ett tak som användes som en vintergrav. Här begravdes avlidna tillfälligt när jorden var frusen. Tidigare skedde begravningarna av män och kvinnor separat, där männen begravdes på kyrkogårdens södra sida och kvinnorna i norr. Detta gjordes med tanke på ”den yttersta dagen”, då man trodde att alla kyrkor skulle falla mot norr, och männen skulle då inte hamna under rasmassorna.

Marieby kyrkoruin kan vara lite svår att hitta till, men följ koordinaterna till traktorvägen. Sedan är det bättre att fortsätta till fots, särskilt om det är blött i markerna.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps