Rönnöfors Järnbruk

EN UDDA UTFLYKT


Idag är det svårt att tro att lilla pittoreska Rönnöfors en gång var starkt förknippad med den tidiga järnframställningens oväsen och rök, men ta vägen förbi den gamla bruksherrgården ner mot vattnet och den stora masugnen avtecknar sig snart över trädtopparna, ett sista minne av ortens en gång centrala betydelse för regionen.

Under 1800-talets första hälft tog bergsingenjören Karl Ferdinand de Ron initiativet till att etablera Rönnöfors bruk. Han flyttade från Åflohammars bruk i Åflo till Rönnöfors, där han uppförde en masugn samt smedjor, gjuteri och kolhantering. Järnframställningen i Rönnöfors var en del av en tidig industriell verksamhet i området, där malmen huvudsakligen hämtades från Örnstolgruvan och Grötomsgruvan i Kalls socken samt från lokala myrar.

Rönnöfors bruk utvecklades till en betydande industriell enhet, med flera byggnader som stångjärnshammare, masugn, herrgårdsbyggnad, kontorsbyggnader och magasin. Även bostäder för arbetare, en skola och ett kapell uppfördes. Verksamheten vid bruket omfattade gjutning av hushållsredskap, spiselhällar och järnkaminer, samt tillverkning av smidda järnprodukter som yxor, spik och plogar i Åflo och Långforsen.

Trots tidiga framgångar ledde ekonomiska svårigheter till flera konkurser under 1800-talet, och bruket genomgick flera ägarbyten innan det så småningom helt upphörde sin verksamhet. Den restaurerade masugnen är idag av Sveriges få kvarvarande mulltimmersmasugnar och en viktig del av det lokala kulturarvet. Bredvid står den fallfärdiga ruinen efter bruket gjuteri.

Masugnen inrymmer idag ett litet museum som visas upp på begäran av hembygdsföreningen medan ruinen går att besöka på egen hand. Vägen ner till Rönnöfors masugn är privat, så parkera vid landsvägen och promenera ner till ruinområdet.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps