Skans 62 Fågelberget

EN UDDA UTFLYKT


Under beredskapsåren låg en stor befästning i den lilla byn Gäddede nära den norska gränsen. Om det gick sig illa, och det tog man för givet att det skulle göra, om inte förr så i alla fall någon gång senare, så skulle de anfallande tyska styrkorna stoppas redan där.

Idag finns inte många spår kvar av den en gång stora skansen, men Gäddede var inte den enda försvarsanläggningen som skulle skydda Jämtland mot den tyska framryckningen. Utmed väg 342 uppfördes fyra ytterligare skansar. Om Gäddede skulle falla så skulle det fortfarande finnas chanser kvar att stoppa tyskarna innan de nådde Strömsund.

Den första skansen efter Gäddede upprättades vid Fågelberget. Här kunde vägen enkelt spärras av, på ena sidan av den djupa fågelsjön och av berget på den andra. Vägen minerades och det uppfördes KG-hattar, kulsprutevärn och ett stort skyddsrum i berget. Förhoppningen var att det här skulle bli enkelt att försvara vägen österut.

Skans 62 Fågelberget är inte utgrävd och plomberingarna är fortfarande intakta. Liksom med de övriga tre bevarade skansarna så arbetar Föreningen Vildmarksvägens Skansar med att tillgängliggöra även denna. I dagsläget får man dock nöja sig med en snitslad slinga runt skansområdet för att titta på de stängda värnen.

På parkeringsplatsen finns informationstavla med karta över området.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps