Skans 63 Sjulsåsen

EN UDDA UTFLYKT


Under beredskapsåren låg en stor befästning i den lilla byn Gäddede nära den norska gränsen. Om det gick sig illa, och det tog man för givet att det skulle göra, om inte förr så i alla fall någon gång senare, så skulle de anfallande tyska styrkorna stoppas redan där.

Idag finns inte många spår kvar av den en gång stora skansen, men Gäddede var inte den enda försvarsanläggningen som skulle skydda Jämtland mot den tyska framryckningen. Utmed väg 342 uppfördes fyra ytterligare skansar. Om Gäddede skulle falla så skulle det fortfarande finnas chanser kvar att stoppa tyskarna innan de nådde Strömsund.

Den andra skansen från Gäddede sett byggdes vid Sjulsåsen. Skulle skansen vid Fågelberget falla skulle skans 63 vid Sjulsåsen inte bara bromsa tyskarnas framryckning utan faktiskt stoppa den. Ett treradigt stridsvagnshinder uppfördes på bägge sidor av vägen och på andra sidan vattendraget ett stort antal värn.

Skans 63 Sjulsåsen är en av de bäst bevarade skansarna utmed väg 342. Av 11 bevarade värn är flera framgrävda av Föreningen Vildmarksvägens Skansar och står öppna för besök på egen hand. Det mest anmärkningsvärda är en av KG-hattarna där ett stort antal namnteckningar från soldaterna fortfarande lyser svart mot den vitmålade betongen. Klotter som ”Ernst Åberg, den 23-3-41, Skönsmon” och ”Klitten Storvik 3/6 – 42” är historiska hälsningar från en tid då hotet om krig låg i luften här i de djupa mörka skogarna i norr.

Liksom med de övriga tre skansarna finns en snitslad promenadslinga runt skansområdet. Grova skor, en ficklampa och möjligtvis en hjälm åt den klumpige är att rekommendera vid utforskandet av de öppnade värnen.

På parkeringsplatsen finns informationstavla med karta över området.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps