Skans 64 Storån

EN UDDA UTFLYKT


Under beredskapsåren låg en stor befästning i den lilla byn Gäddede nära den norska gränsen. Om det gick sig illa, och det tog man för givet att det skulle göra, om inte förr så i alla fall någon gång senare, så skulle de anfallande tyska styrkorna stoppas redan där.

Idag finns inte många spår kvar av den en gång stora skansen, men Gäddede var inte den enda försvarsanläggningen som skulle skydda Jämtland mot den tyska framryckningen. Utmed väg 342 uppfördes fyra ytterligare skansar. Om Gäddede skulle falla så skulle det fortfarande finnas chanser kvar att stoppa tyskarna innan de nådde Strömsund. Den tredje skansen från Gäddede uppfördes vid Storån. Skulle både den första stora skansen i Gäddede falla och skans 63 i Sjulsåsen misslyckas med att hindra framryckningen fanns det fortfarande två chanser kvar. Vid Storån uppfördes en vägspärr vid bron över ån, förstärkt med flera skyttevärn, varav 5 av dem är bevarade.

Följer man den snitslade promenaden runt skansområdet börjar man vid den rivna bron och resterna av vägspärren för att sedan fortsätta in i skogen. Snart når man den första öppnade bunkern och en trappa ner i underjorden. Därefter fortsätter slingan förbi några värn som inte ännu är framgrävda, för att sedan avslutas vid skansens stora sevärdhet. Det första som syns är en rostig skorsten på vad som verkar vara en mossig kulle. Snart sluttar stigen nedåt till öppningen till pansarvärnskanonens garage. Det speciella här är att värnet sedan fortsätter in i via mellanutrymme till ett stort skyddsrum för 24 man. Det kombinerade garaget och skyddsrummet är det bäst bevarade värnet som hittats än så länge och är väl värt ett besök.

Slingan leder sedan tillbaka till parkeringsplatsen och man kan fortsätta färden antingen till Sjulsåsen eller till skans Alanäs, beroende på vilket håll man kommer ifrån.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps