Skans Alanäs

EN UDDA UTFLYKT


Under beredskapsåren låg en stor befästning i den lilla byn Gäddede nära den norska gränsen. Om det gick sig illa, och det tog man för givet att det skulle göra, om inte förr så i alla fall någon gång senare, så skulle de anfallande tyska styrkorna stoppas redan där.

Idag finns inte många spår kvar av den en gång stora skansen, men Gäddede var inte den enda försvarsanläggningen som skulle skydda Jämtland mot den tyska framryckningen. Utmed väg 342 uppfördes fyra ytterligare skansar. Om Gäddede skulle falla så skulle det fortfarande finnas chanser kvar att stoppa tyskarna innan de nådde Strömsund.

Den sista, och största skansen uppfördes vid Alanäs och om även den föll så skulle tyskarna ha fri passage mot Strömsund och sedan vidare in i landet. Skansen uppfördes till stor del högt upp på berget, med ett stort antal värn på och i berget.

Skansen Alanäs var den första att grävas fram och är idag den mest besökta av de fyra skansarna mellan Strömsund och Gäddede. Flera värn är öppnade och kan besökas, samtidigt som skansens läge högt upp på berget förstärker dess dramatiska historia. Kvar återstår att öppna det stora bergrummet, något som kanske blir verklighet för föreningen i framtiden.

Skansen Aranäs och de andra befästningarna är på sätt och vis ett arkeologiskt hembygdsprojekt. Där fortfifikationsverket en gång var framme och förseglade bygdens historia för all framtid är byborna nu framme med hackor och borrar för att bryta förseglingen till sitt förflutna. Som besökare får man ta eget ansvar för sin säkerhet och grova skor, ficklampa och för den klumpige även hjälm är att rekommendera.

Vid parkeringsplatsen finns en informationstavla med karta över skansen och föreslagen promenadrutt.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps