Stilleståndet vid Bleckåsen

EN UDDA UTFLYKT


Nyfiken på invecklad militärstrategi från 1800-talet? Välkommen till det obskyra minnesmärket över stilleståndet vid Bleckåsen!

År 1809 var ett svårt år för Sverige. Ryssland hade tagit över Finland och anföll längs Sveriges östkust, från Haparanda till Sundsvall. Samtidigt passade Danmark-Norge på att anfalla Sverige, bland annat i Jämtland.

Den 7 juli gick 600 norska soldater in i Sverige vid Skurdalsporten och norr om Skalstugan. De tog över och totalförstörde Järpe skans under ledning av general von Krogh. Von Krogh som var gammal och svar hade med sig sin son kapten von Krogh, som var den egentliga ledaren av truppen.

Som svar på norrmännens avancemang fick general Karl von Döbeln i uppdrag att bygga upp en svensk armé, och lyckades snabbt samla ungefär 1200 soldater på Frösön.

Jämtländska spanare rapporterade sedan att norska trupper rörde sig från Järpen österut. Von Döbeln bestämde då att roddbåtar från Frösön, Brunflo och Hallen skulle samlas vid Kungsgården, och soldaterna rodde snabbt över Storsjön till Sundsbacken.

Den 24 juli samlades huvudstyrkan vid Mattmars kyrka. I Mörsil fanns redan en stor styrka under överstelöjtnant Nordenadler, inklusive några kanoner. Von Döbeln beordrade dem att försvara området vid Slåtte i Alsen mot norrmännen, med kanoner riktade mot en bro från Bleckåsen.

Löjtnant Bernt Öhrbom ledde 50 man som försvarade Sundsbacken, medan andra spanade vid Mörsil och Semlan. På så vis visste von Döbeln var norrmännen var, och hur många de var. Öhrboms trupp skulle försvara Semlan från kvällen den 24 juli, så snart norrmännen passerade, vilket skulle fånga dem mellan Semlan och Slåtte.

Von Döbeln ledde huvudstyrkan från Mattmar över Högåsen och Bleckåsen. De överraskade de norska trupperna tidigt den 25 juli. Norske kaptenen von Krogh insåg att det var lönlöst att kämpa. Han och von Döbeln träffades i ”Brita på Fätas” hus för att diskutera. De kom överens om att sluta stillestånd och skrev ett dokument som undertecknades av von Döbeln och von Krogh, med en soldats rygg som bord. Tack vare von Döbelns planering slutade stridigheterna utan att ett skott avlossades.

Alsens hembygdsförening har på Bleckåsen byggt en liten minnesplats med bänk, informationstavla och en minnessten med inskriptionen:

”Här slöts stillestånd mellan Svenska och Norska trupper den 25 juli 1809. Stilleståndsavtalet undertecknades här av general G.C. von Döbeln och kapten G.F. von Krogh. Stenen restes 1995 av Bleckåsens bybor Alsens Hembygdsförening”

Hur nödvändigt det är att stanna här på platsen för stilleståndet vid Bleckåsen är helt beroende på hur man besvarar textens inledande fråga.


Stilleståndet vid Bleckåsen

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 63.381278, 13.759639
  • Adress: Bleckåsen, 835 93 Nälden
Öppna i Google Maps