Storsjöodjursspaning Sunne

EN UDDA UTFLYKT


Är Storsjöodjuret fakta, fiktion eller något mitt emellan? Oavsett vilket så har det legendariska sjöodjuret fascinerat människor ända sedan 1600-talet.

Den tidigaste kända historien nedtecknades av kyrkoherden Mogens Pedersen 1635. Där berättas det om trollen Jata och Kata som kokar fram odjuret ur en häxbrygd på Storsjöns strand. Till slut lyckades de binda det förrymda odjuret med en trollformel, som ristades i en sten som restes på Frösön – Runstenen Frösöstenen med sin drakslinga.

Beskrivningarna av Storsjöodjuret varierar, men vanligt är att den påstås ha en ormliknande kropp, lång hals och ibland ett hundliknande huvud. Vissa vittnesmål beskriver att den har pucklar på ryggen och andra att den har fenor. Storleken på odjuret uppges vara omkring 10 meter.

Intresset för att fånga Storsjöodjuret kulminerade under 1890-talet, då en lokal företagsam grupp bildades i syfte att fånga odjuret, som till och med lyckades bli sponsrade av kung Oscar II. Trots flera försök lyckades man aldrig fånga odjuret.

Kanske är det helt enkelt så att Storsjöodjuret är en folksägen sprungen ur en sten som ingen i allmogen längre kunde läsa på 1600-talet. Kanske är monstret en stor mal, Europas näst största sötvattenfisk som mätts upp till 5 meter och 300 kilo, även fast den stora fisken aldrig rapporterats norr om Mälaren. Kanske är det faktiskt någon form av jätteödla som mot alla odds överlevt i sjön sedan dinosauriernas tid.

Mest betydande är ändå myten för turismens skull. Under en tid lyckades Jämtlands länsstyrelse till och med fridlysa Storsjöodjuret, med ett förbud mot att ”döda, skada, fånga levande djur av arten Storsjöodjuret eller borttaga eller skada Storsjöodjurets ägg, rom eller bo”. Först 2006 upphävdes fridlysningen efter att Justitieombudsmannen tillsammans med Miljödomstolen påtalat att fridlysningsbeslutet stred mot regeringsformens ”krav på saklighet”, i och med att en ”vetenskapligt icke verifierad djurart” fridlysts.

Oavsett så kan man idag runt Östersund besöka åtta olika observationsplatser för Storsjöodjursspaning, utsiktsplatser där chansen att få se Storsjöodjuret bedöms som goda. En av dem ligger här i Sunne, strax intill Sunne Kyrkoruin, med en liten pedagogisk skulptur av vad man ska söka efter. På köpet får man också en slående vacker utsikt ut över sjön och ett litet museum om Storsjöodjuret.

En annan finns på Frösön, där det istället råkar finnas en mycket uppskattad utsiktsplats för att beskåda centrala Östersund. Den uppmärksamme kanske anar ett mönster med platserna för Storsjöodjursspaning, men besöker man Östersund kan man lika gärna testa sin tur – för vem vet, tvivlarna kan ju trots allt ha fel.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 63.12901, 14.43088
  • Adress: Sunne Kyrkoruin, 832 94 Orrviken
Öppna i Google Maps