Undromskogens Fornlämningsområde

EN UDDA UTFLYKT


Rödön i Krokom är en halvö känd för sin bördiga jord. Här finns tidiga spår av mänsklig påverkan som sträcker sig tillbaka till 200-300 e.Kr. Det var under denna period som människor började röja skogen för att skapa betesmarker och odla jorden, om än i liten skala. Boskapsskötseln dominerade, vilket tyder på en agrar livsstil som fortfarande var starkt beroende av djurhållning.

Det är också här på Jämtlands mest bördiga jord vi finner Undromskogens fornlämningsområde. Inne i Undromskogens djupa och tysta skogar vilar lämningar som berättar om ett folk som levde för över 1500 år sedan. Bland de mest påtagliga spåren finns gravar, odlingsrösen, åkrar och husgrunder. Dessa fragment av en svunnen tid avslöjar att området inte bara var bebott, utan också odlades och brukades med omsorg.

På liderna ner mot Storsjön finns över 50 gravhögar, vilket tyder på att det var en sammanhängande bygd med flera gårdar. Namnet ”Undrom” i sig är fascinerande och tolkas ofta som ”den längre ner belägna gården”. Det är inte otroligt att namnet är en kvarleva från tiden då bosättningen i Undromskogen var i bruk.

Sedan händer något och bosättningen överges hastigt under 600-talet. Var det klimatförändringar, krig, sjukdomar eller något annat som ledde till att man lämnade sina hem och bördiga jordar? Det mest gåtfulla är att området sedan dess aldrig brukats igen. Skogen växte upp runt gravhögarna och husgrunderna doldes av ris, bara för att återupptäckas på 1960-talet.

Idag är det cirka 3,5 hektar stora fornlämningsområdet i Undromskogen skyddat och försett med en ramp, som gör det möjligt för besökare att utforska området utan att skada de känsliga lämningarna.

Vid parkeringen finns informationsskyltar som berättar mer om de olika fornlämningarna och hur man navigerar området.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps