Gruvstadsparken

EN UDDA UTFLYKT


Kiruna är långt ifrån en vanlig stad så det är knappast förvånande att man finner landets märkligaste park just här. Gruvstadsparken ligger i stadens västra utkant, i gränslandet mellan bebyggelse och gruva, och är en levande park. Inte bara för att den utgör ett grönområde utan också för att den är i ständig rörelse österut. På sin väg sväljer den allt det som en gång var Kiruna.

Gruvbrytningen i Kiirunavaara sker genom en metod som kallas skivrasbrytning. Den går kort ut på att man spränger loss och lastar ut järnmalmen underifrån malmkroppen. Gråsten från berget rasar sedan in och fyller upp tomrummet. Rasen innebär att berget förflyttar sig nedåt och orsakar markförskjutningar och sprickor på ytan, något som inte lämpar sig väl för bebyggelse.

Redan på 1970-talet uppstod såpass stora deformationer att stadsdelen Ön fick rivas och nu har turen kommit till Kirunas centrum. Projektet kallas för Stadsomvandlingen och påverkar många Kirunabor på ett eller annat sätt. Gruvan rör sig österut, så då gör också Kiruna stad det. På så vis kan gruva och samhälle fortsätta sin udda samexistens.

Gruvstadsparken fyller då funktionen av en grön buffertzon mellan stad och industri. Parken kommer att förflytta sig österut i takt med markdeformationerna: staden som rivs blir till park, och sedan till sist gruvområde. ”Alltid steget före” som Kiruna kommun själva beskriver processen.

Men vad tycker Kirunaborna om att ständigt vara jagade av en park som långsamt kryper närmare och sväljer allt i sin väg? Antagligen läser de inte alls in någon febrig mardröm i det. Parken är oerhört omtyckt och  det nya hypermoderna Kiruna centrum invigdes i september 2022, på behörigt avstånd till gruvområdet. I framtiden kommer den nya staden att expandera till öster om det nya stadshuset, medan gruvområdet växer sig allt större långt där borta vid den gröna hungriga parken.

Gruvstadsparken innehåller alla tänkbara möjligheter till rekreation: så som lekpark, skateramp, utegym och en fårhage. Parkering finns givetvis i anslutning.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps