Karesuando Gamla Kyrkogård

EN UDDA UTFLYKT


Den gamla kyrkogården i Karesuando är Sveriges nordligaste kyrkogård och var i bruk från 1813 till 1965. Jämfört med de otaliga ödekyrkogårdar längre söderut så är Karesuando gamla kyrkogård mycket särpräglad.

Under vintermånaderna fraktades kistorna till kyrkogården via älven och den gamla likboden strax ovanför vattnet finns fortfarande kvar längst bort på området. Även kyrkogårdens kylrum som ligger nedgrävt i marken på kyrkogården finns bevarat.

En annan detalj som utmärker begravningsplatsen är bogårdsstaketet som en gång omgärdade hela kyrkogården. Det är helt unikt, byggt med stockar som släpats dit av renar under vintern och monterat med linor av sälskinn. Det mesta av staketet revs 1957 men vid ingången finns fortfarande ett parti bevarat.

Redan 1945 ansågs kyrkogården överfull och började sedan allt mer att växa igen. Omfattande restaureringsarbeten påbörjades på 1960-talet under tillsyn av Riksantikvarieämbetet. Idag utgör den gamla kyrkogården i Karesuando en av de bäst bevarade och mest unika ödekyrkogårdarna i hela landet och är väl värd ett besök.

För den som vill veta mer om kyrkogården finns utförligt material att läsa på pastorsexpeditionen i Karesuando. Parkering och informationstavlor finns i anslutning.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 68.45348, 22.44098
  • Adress: Raunalvägen, 986 31 Karesuando
Öppna i Google Maps