Kvarteret Ortdrivaren

EN UDDA UTFLYKT


Vid en första orientering i Kirunas stadskärna stöter besökaren snabbt på några märkliga hus som sticker ut. Kvarteret Ortdrivaren som det heter uppfördes mellan 1959 och 1965 av den berömda arkitekten Ralph Erskine, en av de stora förgrundsgestalterna inom svensk arkitektur under 1900-talet.

Tidigare hade Kiruna centrum dominerats av trähus men under 1960-talet revs de flesta för att ersättas med högre betonghus. Erskines ursprungliga vision var att få rita om hela Kiruna centrum, men i slutändan blev det bara kvarteret Ortdrivaren samt en byggnad nere vid järnvägen som uppfördes.

Erskines verk präglas framförallt av en hänsyn till klimatet och miljön där byggnaderna skulle stå och arbetade ofta med solljus och solvärme. Ortdrivaren är ett gott exempel på en sådan klimatanpassning, med mjuka former som dämpar hårda vindar och sluttande takfall för att undvika att skugga bakomliggande byggnader.

Men det mest påfallande och omtalade är balkongerna på byggnaderna som kallas för Mullbänken och Berlinmuren. Balkongerna är påhängda för att minska värmeförlusten från huskropparna och är placerade på den sydöstra sidan för att fånga upp den tidiga morgonvärmen. Erskines tanke var att de skulle likna gruvhissar och också fungera som utomhusfrysar under vintermånaderna. I praktiken var de allt för små för att vara till nytta för de boende och frågan är väl också om en gruvarbetare faktiskt vill stå och dricka sitt morgonkaffe i en gruvhiss efter sitt treskift i underjorden.

Sammantaget är det ett visuellt imponerande kvarter, eller en mardröm av nybrutalism, allt beroende på betraktarens perspektiv. Vill man beskåda Erskines märkliga samhällsvision så gäller det att skynda sig, på grund av gruvverksamheten kommer rivningen av kvarteret att påbörjas under 2023.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 67.854970, 20.223670
  • Adress: Kvarteret Ortdrivaren, 981 31 Kiruna
Öppna i Google Maps