Rallarkyrkogården

EN UDDA UTFLYKT


Malmbanan mellan Narvik och Boden ses med rätta som en av de viktigaste byggstenarna för Sveriges växande ekonomi under 1900-talet. Tidigare hade ingen kunnat lösa problemet med att frakta malmen från det väglösa inlandet. Det var ett bistert klimat med svår terräng och den närmaste hamnen låg över hundra kilometer från malmfälten. När malmbanan väl invigdes 1903 så sågs den som ett stordåd.

Att anlägga en järnväg i fjällen var ett enormt projekt som stäckte sig över decennier och krävde omkring fyra tusen arbetare, plus familjer. Utmed arbetssträckan växte hela samhällen upp för att erbjuda boende och service. Ofta var det fattiga unga lantarbetare som drömde om bättre lön än vad de fick av jordarna i söder och det var de som kom att kallas för rallare.

Arbetet som rallare var hårt och farligt, om något hände så var hjälpen långt borta. Redan från början förekom olyckor med dödlig utgång och med tiden skulle även sjukdomar härja genom kåkstäderna. Norrmän som omkom kunde ofta föras ner till Rombaksbotn och sedan vidare till hemförsamlingen, men det var svårare med finnar och svenskar som hade sin hemvist långt in i landet.

För dem som blev kvar anlades 1899 ”Vildströvarnas kyrkogård vid Sjumilasjön” ovanför Tornehamn, eller Rallarkyrkogården som den är känd som idag. Under det första banarbetet fram till 1902 begravdes ett 50-tal personer på kyrkogården, varav omkring 15 barn. När SJ avslutat sina järnvägsbyggen 1937 överlämnades Rallarkyrkogården till Jukkasjärvi församling som än idag förvaltar platsen. Då hade omkring 170 personer, varav cirka 70 barn fått sin sista vila på kyrkogården.

Kyrkogården ligger passande nog i anslutning till järnvägen snarare än till någon farbar väg så ett besök innebär en kortare vandring. Att komma fram till de vita korsen i skogen är så nära vi kan komma rallarna idag, de som byggde Sveriges välstånd. De två mest kända personerna på rallarkyrkogården är graven för legendariska SJ-ingenjören Axel Granholm med fru och så givetvis den legendomsusade rallarkokerskan Svarta Björn som man kan läsa mer om här.

Stigen till Rallarkyrkogården startar vid rastplatsen i Tornehamn utmed E10:an. Informationsskyltar saknas.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 68.428835, 18.649969
  • Adress: Tornehamn, 981 93 Björkliden
Öppna i Google Maps