Garpa Gruva

EN UDDA UTFLYKT


Garpa gruva i Askersunds kommun ligger i den södra delen av Vena gruvfält, som anses av riksintresse för kulturmiljövården, och utgör en av två egentliga sevärdheter i det vidsträckta gruvfältet.

Järnmalmsgruvan på Garpaberget började brytas under medeltiden och var i drift fram till 1877. Idag består Garpa gruva av ett stort katedralliknande dagbrott med ett djup av 30 meter. På dagbrottets botten finns ett vattenfyllt schakt som löper vidare ner i underjorden, samt en gruvort som sträcker sig horisontellt in i berget omkring 15 meter.

Tidigare utgjorde gruvorten den stora sevärdheten i Garpa gruva men tyvärr rasade den in någon gång under vintern 2022-2023. Om det stora dagbrotten är skäl nog för att besöka gruvan får läsaren själv avgöra, om inte annat ligger den mer intressanta Västerby gruva en knapp kilometer söderut.

Garpa gruva är tillgänglighetsanpassad med en hårdgjord stig och närliggande parkering. Inne i dagbrottet finns en iordningställd rastplats och en scen som används för musikframträdanden om somrarna.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.85791, 15.04604
  • Adress: Västerby Garpa 714, 696 95 Åmmeberg
Öppna i Google Maps