Försvarsminnesplats Juoksengi

EN UDDA UTFLYKT


Under det stora nordiska kriget i början av 1700-talet var Finland en del av Sverige, som under åren 1713 till 1721 var ockuperat av ryska styrkor. I slutet av december 1716 hade en en hästburen kosackskara kommit in på svensk sida och påbörjade ett plundringståg uppför Torne älvdal.

I trakten kring Övertorneå plundrades två kyrkor och några veckor senare brändes också Kengis bruk ner till grunden. När kosackerna vände söderut igen i januari 1717 hade ett lokalt hemvärn hunnit bildas i Juoksengi, och när ryssarna kom låg de i bakhåll. De omkring femtio kosackerna nedkämpades till sista man och bara två lokalbor gick hädan.

Att ryssarna härjade i Tornedalen under kriget är ett faktum, Kengis bruk brändes ner och kyrkklockan från den plundrade kyrkan i Hietaniemi hamnade i det ryska slottet Strelna. Kring bakhållet i Juoksengi är källorna mer otydliga. Det finns skrivet att husbönderna och bröderna Anders och Johan Andersson på Lampinengården blivit ihjälslagna av kosacker, men om det skedde på vägen till eller ifrån Kengis är inte helt klart.

Inte heller exakt vart bakhållet skedde är fastslaget men den lokala traditionen berättar att det är vid Surmasaajo och det är där vi finner minnesplatsen. På stenen sitter två bronsplattor, den ena med Västerbottens regementes vapenbild tillsammans med Karl XII´s valspråk ”Herren är vår beskyddare” samt årtalet 1717. Den andra berättar kort om händelsen. På plats finns även några bänkar, en informationsskylt samt en flaggstång.

Försvarsminnesplats Juoksengi är en anspråkslös sevärdhet och om den är värd en omväg lämnas åt läsaren att avgöra.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps