Gammelstads Kyrkstad

EN UDDA UTFLYKT


Gammelstads kyrkstad utanför Luleå är långt ifrån en udda utflykt i sig. Den är snarare en av regionens mest besökta sevärdheter, med service därefter. Men kyrkstäder i sig är en fascinerande rest från en tid då kyrkans värld var den rådande verkligheten, en tid då människorna inte bara ”trodde” på den kristna guden utan faktiskt levde efter förutsättningen att kyrkans bibel var sann. Och då är Gammelstads kyrkstad ett utmärkt utgångsläge för vidare utforskning av de mer obskyra exemplen i norr.

Under medeltiden var kyrkan en central del av både världsåskådningen och det sociala livet. I norra Sverige, där församlingens medlemmar ofta behövde resa långväga för att delta i ceremonierna, uppstod temporära samhällen runt kyrkan som bara användes på söndagar och under religiösa festivaler.

Av dessa miniatyrsamhällen så är Gammelstads kyrkstad det i särklass bäst bevarade. Kyrkstaden består av 404 trähus uppdelade i 552 övernattningskammare som cirkulerar en kulle i mitten med kyrkan på toppen. Kyrkstaden har inkluderats på UNESCO:s världsarvslista sedan 1996 med motiveringen:

”Platsen är av ett enastående universellt värde som ett anmärkningsvärt exempel på en traditionell kyrkstad i norra Skandinavien, som beundransvärt illustrerar anpassningen av konventionell stadsplanering i de speciella geografiska och klimatmässigt hårda förhållandena som råder i omgivningen”​​.

Som redan nämnt är Gammelstads kyrkstad inte på något sätt udda. Men kyrkstäder generellt är det definitivt och den i Luleå är en bra introduktion. För sedan blir det värre. Kyrkstädernas glansdagar är sedan länge förbi, samtidigt som traditionen gör gällande att husen ska gå i arv. Det har fått konsekvensen att byggnaderna för många blir ekonomiskt omöjliga att hålla efter med resultatet att många kyrkstäder ger intryck av att vara övergivna kåkstäder.

Vid en resa runt regionens övriga kyrkstäder kan det alltså vara värt att hålla Gammelstad i minnet för att få en känsla av hur även dessa en gång såg ut. Om inte annat är de en fascinerande miljö som minner om en väldigt främmande tidsålder för inte allt för länge sedan.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps