Ryssgraven i Alvik

EN UDDA UTFLYKT


Ryssgraven i Alvik är namnet till trots en massgrav för svenska soldater och inte för ryska. Namnet kommer från Finska kriget som utkämpades mellan Sverige och Kejsardömet Ryssland 1808-1809. Kriget fick enorma konsekvenser för både Finland och Sverige och förlusterna var stora, omkring 7000 soldater stupade och inräknat civila så hamnar siffran på över 20000 dödsfall.

En stor anledning till de höga dödstalen var den så kallade Fältsjukan, ett dåtida samlingsnamn på olika smittsamma tarmsjukdomar som ofta drabbade trupper i fält. Bland annat dysenteri och diarréer uppstod av dålig mat och smutsigt vatten och i fält spred sig bakterierna sedan snabbt mellan soldaterna. I slutändan hade mer än hälften av armén drabbats och dödstalen var höga.

Av de tio fältsjukhus som anlades utmed Norrlandskusten var Alviks det största. Sårade och sjuka förlades på gårdarna i byn och när fältsjukan började sprida sig blev resultatet förödande. De flesta dog under de första månaderna av 1809 och både soldater och civila drabbades.

Till namnet känner man till 144 soldater från Sörmlands och Upplands regementen, men den faktiska siffran var sannolikt högre. De civila offren räknas till 148 och begravdes på sedvanliga kyrkogårdar, men för soldaterna anlades en massgrav. Ryssgraven i Alvik lokaliserades och undersöktes först 1924. Året därefter restes en minnessten på lokalt initiativ med inskriptionen:

”Fältsjukans offer 1808-1809. I oblodig strid de föllo för fäderneslandet. Bygdens folk reste stenen 23/6 1925”

Ryssgraven i Alvik är en intressant historisk sevärdhet som är ett av flera minnesmärken över kriget som går att finna i regionen. Gatuparkering gäller och på plats finns en informationstavla.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps