Ryssgraven

EN UDDA UTFLYKT


Ryssgraven i centrala Kalix är något så märkligt som en massgrav mitt inne i staden. Nu är det kanske så att graven kom först och att det är staden som opassande har krupit närmare och närmare. I parken ligger nämligen stupade svenska och ryska soldater från finska kriget, och det tog ju slut redan 1809.

För att hedra de stupade soldaterna restes minnesmärket på platsen 1883 med inskriptionen:

”Här dela samma bädd fiende och vän från Ryska kriget 1809. 1883 restes vården”.

Kriget slutade som bekant med att Finland övergick till det ryska imperiet, där landet sedan förblev fram till sin självständighet 1917.

När krigsslutet närmade sig 200-årsjubileum så firades det märkliga ”Märkesåret 1809” av Sveriges och Finlands regeringar. Huvudsyftet var att stärka samhörigheten mellan de två länderna genom att belysa sin delade historia och framtid.

Till Ryssgraven skickades då en delegation från de bägge länderna, samt en från Ryssland för att lägga varsin krans vid minnesmärket. Finland hade allt att fira, i slutändan blev de ändå ett eget fritt land. Svenskarna å sin sida kunde om inte annat fira att både Justitieombudsmannen och Konstitutionsutskottet inrättades 1809 och därmed också firade 200 år. Vad Ryssland firade var mer oklart.

Minnesmärket över Ryssgraven står alltjämt vid massgraven i Kalix, och även en busshållsplats i närheten har döpts till detsamma. Det är en kort kuriös utflykt för resenären som har några minuter till övers vid sitt besök till staden.


Ryssgraven i Kalix

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps