Struves Meridianbåge Jupukka

EN UDDA UTFLYKT


Av de femton världsarv som finns i Sverige så är Struves Meridianbåge utan tvekan det mest obskyra. För att bestämma jordens exakta form och storlek utförde astronomen Wilhelm von Struve ett gigantiskt mätprojekt på 1800-talet, från svarta havet ända upp till Nordnorge genom Sverige. Utifrån uppmätta trianglar på marken kunde man beräkna avståndet mellan punkterna och på så sätt få fram för den tiden oerhört precisa resultat.

Arbetet var ett stort internationellt samarbete, alla hade användning för mer precisa kartor och utan att dela datan över nationsgränser skulle den inte vara användbar. Arbetet med trianguleringen var oerhört krävande både sett till avstånden och terrängen men också tidsinvesteringen. Struves meridianbåge tog nästan 40 år att mäta upp.

Hela sträckan består av 256 mätpunkter fördelade på 2820 kilometer där varje mätpunkt ligger på 30 kilometers avstånd till nästa. Totalt är 34 av mätpunkterna utsedda till världsarv av Unesco och av de sju som ligger i Sverige finns fyra med på listan.

På Jupukka strax norr om Pajala finns en av de mätpunkter som är med på världsarvslistan. Det var här på toppen, 277 meter över havet som en av mätpunkterna låg. Tyvärr finns det inget bevarat på platsen förutom en skylt, men det finns en rastplats och utsikten är milsvidd över de till synes ändlösa skogarna.

En promenad från parkeringen upp till mätpunkten på Jupukka tar ungefär femton minuter. Trevligast är det på sommaren men det går att vandra upp så länge inte snön är för djup.


Struves Meridianbåge Jupukka

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps