Törefors Bruk

EN UDDA UTFLYKT


Historien om Törefors bruk börjar redan 1799 med friherren och bergsrådet Samuel Gustaf Hermelin. Det året köpte han rättigheterna till Törefors och fick tillstånd att där anlägga en finbladig såg. Redan då fanns det redan en såg och kvarn på platsen och två år senare får han även tillstånd att anlägga en stångjärnshammare.

Fem år senare köps bruket och tillhörande rättigheter av bergmästare Isak Johan Quensel. Under sin livstid satte han sedan sin prägel på bruksområdet med ett manufakturverk, en väg för järntransporten och en skola för bruksbarnen. När Törefors Sågverks Aktiebolag bildas 1869 och året därefter tar över järnbruket blir det början till slutet för bruksepoken.

De nya ägarna påbörjar bygget av en masugn på området, en ugn som ska bli den största i hela Norrland och bygga på den absolut senaste tekniken. Masugnen tillsammans med en malmbana, en kvarn och en ångsåg står färdiga 1875 och produktionen av tackjärn påbörjas omedelbart.

Även fast volymerna var stora, under de tolv år ugnen brann hann man producera 225 840 ton tackjärn, så var lönsamheten dålig. Malmen fraktades från Bergslagen med båt, vilket var både dyrt och tidskrävande, men någon bättre lösning fanns inte.

När sedan det första tåget på Malmbanan rullade in i Luleå 1888 med fosforrik malm som kunde utvinnas genom Thomasprocessen var tiden över för alla de små bruken. 1887 flyttade även sågen till Sandviken och lugnet föll över det forna bruksområdet. Kvar stod bara kvarnen som fortsatte att användas ända fram till 1953.

Idag är det bara en ruinkulle kvar av den en gång så moderna masugnen och varphögen är inbäddad i sly. Kvarnen byggd i slaggsten står kvar likväl som ett antal andra byggnader samlade på hembygdsområdet. På sommaren finns det ett café och en skyltad stig leder besökaren runt området.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps