Tornefors Masugnsruin

EN UDDA UTFLYKT


Järnhanteringen i Tornedalen började redan 1647 med anläggandet av gruvan och masugnen i det som idag heter Masugnsbyn, samt en järnsmedja i Kengis. För att hålla liv i masugnen gick det åt ofantliga mängder träkol och när skogen började ta slut i Masugnsbyn uppfördes istället Tornefors masugn 1706.

Tornefors masugn hann bara vara i drift i några år fram till 1715 då ryska krigshärar brände ner både masugnen och smedjan i Kengis. Den kom aldrig att byggas upp igen utan ersattes istället 1744 av den i Palokorva, fyra kilometer längre österut utmed Torneälven.

Idag är det inte mycket som återstår av masugnen. Den kanal som användes för att driva vattenhjulen som drev blåsbälgarna och krosshammaren finns kvar, tillsammans med en ruinkulle, en varphög och några otydliga husgrunder.

Även om det inte finns mycket att se vid Tornefors masugnsruin är det ett givet stopp på järnets väg mellan Masugnsbyn och Kengis bruk. Parkering med vindskydd och eldstad finns i anslutning till ruinen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps