Gettlinge Gravfält

EN UDDA UTFLYKT


Så länge det funnits turister på Öland så har de lagt märket till Gettlinge gravfält på öns sydvästra sida. En av Sveriges tidiga arkeologer Johannes Haquini Rhezelius beskrev redan 1634 gravfältet i sin Monumenta runica Ölandia, och till och med Linné sägs ha varit där för en undersökning 1741.

Gettlinge gravfält sträcker ut sig över två kilometer och bestod en gång i tiden av drygt 250 gravar. Många har genom åren tyvärr skadats av grustäkter och gravplundrare men fortfarande finns runt 200 gravar kvar. Det användes från yngre bronsålder fram till slutet av järnåldern, alltså i strax över 2000 år, och är ett av Ölands vackraste.

Ett besök till Gettlinge gravfält kommer varmt rekommenderat. Om inte annat för att det är den enda plats i Sverige där man kan se en väderkvarn och en skeppssättning tillsammans. Gravfältet förvaltas av Statens Fastighetsverk och det finns parkering med informationstavla i anslutning.


Gettlinge Gravfält

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps