Karl X Gustavs Mur

EN UDDA UTFLYKT


I Sverige finns det bara ett fåtal exempel på när en mur blir till en sevärdhet, och då inte en udda sevärdhet utan en faktisk sådan. Karl X Gustavs mur på Öland är kanske den mest kända av dessa: en 4500 meter lång mur som sträcker sig från strand till strand över hela ön.

Karl X Gustavs mur byggdes på 1650-talet av ofrivilliga skattebönder och förbrytare som fick stapla kalkstensplattor som straff för sin lott i livet. På den södra sidan av muren hade kung Johan III planterat in dovhjort, men det var inte därför muren uppfördes. Dovhjorten hade inga större bekymmer med att hoppa över den, istället var det ett rent symboliskt bygge för att markera gränsen för kungsgårdens mark.

Muren står till största delen fortfarande kvar än idag och räknas som ett fornminne. Den kan beskådas till fots, eller som bilden här visar, direkt från bilen. Utan att anstränga sig kan man alltså bocka av den från sin Ölandslista på några sekunder, och så mycket tid är den ändå värd.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps