Kungsstenarna

EN UDDA UTFLYKT


Det som idag utgör Ottenbys naturreservat och som framförallt befolkas av får, kor och fåglar var under järnåldern en större bosättning. Längst med strandlinjen löper en upphöjd ås där man funnit många spår efter både bosättningar och gravar, ingen av dem så imponerande som de två resta stenarna som kallas för Kungsstenarna.

Från åsen har de kunnat ses långväga både från land och sjöss så självklart har det uppstått flera sägner om dem. Namnet Kungsstenarna sägs komma från att det är två kungar ur den uppländska Ynglingaätten som ligger begravda under dem, en annan menar att hålet i den södra stenen kommer från när Oden genomborrade den.

Det mesta av det vidsträckta gravfältet är idag svårt att se med blotta ögat, men de bägge Kungsstenarna är omöjliga att missa. På en promenad runt dem kan man även besöka Orminge Rör och Sankt Johannes Kapell och därmed göra en resa på tusen år på fem kilometer.

Parkering, skylt och stigstart finns vid södra Ottenby lund.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps