Österskogs Ödeby

EN UDDA UTFLYKT


På Öland behöver man inte röra sig långt innan man stöter på någon form av sevärdhet, överallt står väderkvarnar från förr och fornminnen från forntid. Här och var ligger resterna av öns stora fornborgar och ingen kan undgå det vidsträckta Alvaret.

Men här finns också de tre ödebyarna, byar i karga utmarker dit de allra fattigaste förpassades när den bättre jorden tog slut på ön. En av dem är Österskogs ödeby i Tävelsrum som bestod av fem torpställen. Där vid Rösselkärret var marken svår att bruka och avståndet till andra gårdar långt.

De flesta som bebott de små torpen i Österskog är förlorade i historiens dimma. Deras namn återfinns längst bak i husförhörslängderna, men bara som boende i Eriksöre och inte om de bodde just i Österskog och inte heller i vilket torp. Det finns uppgifter om att en familj flyttade in i kärret 1842 och sedan sporadiska uppgifter om boende fram till 1940-talet. Uppskattningsvis var det minst 70 personer som bebodde de arma torpen i skogen.

I Österskog bodde man bara när inga andra alternativ fanns till buds. De som kunde flyttade till städer eller emigrerade till Amerika i hopp om bättre levnadsvillkor. Långsamt förvandlades byn till det som idag är Österskogs ödeby: en vildvuxen plats långt in i den täta skogen vars existens de flesta sedan länge glömt bort.

Av de fem torpen finns bara väggar och ruiner kvar, stengärdsgårdarna leder in i skogens mörker och det enda tecknet på liv är ljuden från skogens djur. I ett hörn står en gammal hästräfsa kvarlämnad, rostig och fastvuxen i marken.

Ett besök till Österskogs ödeby är inte enkelt. Det finns ingen ledad stig och den snåriga skogen är svårforcerad. Parkeringsplats saknas och likaså informationsskyltar. Tur nog finns det i alla fall en karta skapad av Allt på Öland och den hittar man här.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 56.633335, 16.575307
  • Adress: Tävelsrum, 386 92 Färjestaden
Öppna i Google Maps