Sankt Johannes Kapell

EN UDDA UTFLYKT


På väg till eller från Långe Jan på Ölands södra udde passerar man vad som en gång var Ölands främsta fiskeläge, Kyrkhamn. Under medeltiden var sillen en eftertraktad proteinkälla, och under sillperioderna när fisken fanns i överflöd kunde det finnas 900 fiskare samtidigt i Kyrkhamn, som då förvandlades till ett myllrande samhälle.

Givetvis behövdes det en kyrkplats, så någon gång under 1200-talet uppfördes Sankt Johannes kapell vid fiskeläget. Sillfisket var en internationell angelägenhet med fiskare och handelsmän från både svenska orter som Vadstena och Gotland, men också från Danmark och de nordtyska Hansestäderna. Både i och runt kapellet har man påträffat gravar.

Någon gång innan 1676 övergavs kapellet, antagligen i samband med att Kyrkhamn förlorade sin betydelse när sillen inte längre kom som förut. Istället kom stenen från kapellet att användas för att bygga Långe Jan under 1700-talet, och så sent som på 1820-talet fanns rester av murar kvar på platsen. Korset som idag står vid Sankt Johannes kapell ritades av Dagmar Selling och restes 1966 av Ås hembygdsförening.

Fortsätter man stigen norrut kommer man till Orminge Rör och Kungsstenarna, en promenad tur och retur på cirka fem kilometer.

Under säsong kan det vara svårt att hitta parkering direkt i anslutning till kapellruinen, men väl på plats finns både informationstavla och en modell över kapellet.


Sankt Johannes Kapell i Mörbylånga, Öland

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps