Sankt Knuts Kapell

EN UDDA UTFLYKT


Ölands näst största fornborg Gråborg byggdes antagligen redan någon gång runt 300-talet efter kristus, men det var under 1100-talets maktkamper på ön som borgen fick störst betydelse. Under denna tid fungerade borgen både som försvarsanläggning och som en av öns viktigaste handelsplatser.

Givetvis behövdes då även ett rum för den nya guden. Sankt Knuts kapell uppfördes på 1100-talet bara 200 meter norr om Gråborg. Kapellet var ursprungligen 18 meter långt och 7 meter brett med ett absidkor. Namnet kommer från att kapellet varit helgat åt den danska helgonkungen Knut som blev dödad under ett uppror i Odense 1086.

Under gotisk tid byggdes kapellet om och blev både bredare och försågs med spetsbåge. Efter att kapellet övergavs på 1500-talet skingrades de flesta inventarier, kapellets enda klocka konfiskerades av kronan 1560 och en stavkorshäll samt ett altarskåp finns i dagens Algutsrums kyrka.

Kapellet övergavs redan på 1500-talet och idag finns bara den västra gaveln och triumfbågen kvar. Runt kapellet har det funnits en kyrkogård och man har funnit både skelettdelar och gravstenar i närheten.

Parkering och informationstavla finns i anslutning.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps