Sankta Britas Kapell

EN UDDA UTFLYKT


Kapelluddens våtmark på Ölands östkust är framförallt känd som en fantastisk fågellokal. Det som en gång var en by består idag av ett enda boningshus tillsammans med några fiskebodar och en fyr. Under medeltiden kallades byn för Sikevarp eller Sikehamn och utgjorde då ett, antagligen betydande, fiskeläge och handelsort.

För att kunna hysa en större församling under tiderna då handeln var som mest aktiv uppfördes Sankta Britas kapell någon gång på 1200-talet. Det var troligen uppkallat efter det irländska helgonet S

Brigida av Kildare, men kulten kopplades senare till den heliga Birgitta. Kapellet var en gång en av de största medeltida kyrkobyggnaderna på ön, med ett rymligt långhus och något smalare rakslutet kor i öster med en liten sakristia vid dess nordsida.

Efter att kapellet övergivits i samband med reformationen på 1500-talet fick det förfalla fritt. Idag återstår bara långhusets östra gavel samt rester av sidomurarna. Trots det är det en vacker ruin, framförallt tillsammans med Kapelluddens fyr och ett samtida 3 meter högt stenkors.

Det mest intressanta som hänt på Kapelludden var 1885 års kapellkrig. Godtemplarrörelsen hade då börjat sprida sig i Sverige och den 16 augusti 1885 var det dags för nykterhetsmöte i kapellruinen. Byborna lät sig inte imponeras av budskapet om återhållsamhet och till slut bröt ett slagsmål ut vars rättsliga efterspel sedan pågick i två år.

Parkering och informationsskylt finns i anslutning till ruinen. Under säsong är chansen stor att man får tävla om utrymme med horder av fågelskådare, så andra tider lämpar sig bättre för besök.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps