Alvastra Pålbyggnad

EN UDDA UTFLYKT


Den anspråkslösa myren Dagsmosse vid Ombergs fot gömmer en av Östergötlands, och hela Sveriges, mest gåtfulla fornlämningar. Idag kallas den för Alvastra Pålbyggnad och ligger djupt nere i mossen. Men om man för fem tusen år sedan spanade ut över myren, såg man en hög, glest byggd pallisad som omgärdade en enorm plattform. En lång spång ledde ut i våtmarken och in i anläggningen. Längre bort såg man den enda höjden på mils avstånd, det mytomspunna berget Omberg.

Under exakt 42 år fälldes träd för att läggas ut i myren. När arbetet var klart mätte plattformen drygt tusen kvadratmeter och rymde 17 rum. Man vet att det inte var en försvarsanläggning och inte heller en vanlig boplats. Istället tror arkeologerna att det var en rituell kultplats där människor från trattbägarkulturen och den gropkeramiska kulturen möttes för att offra. Kanske ansåg man platsen helig på grund av den källa som alltid förser mossen med vatten.

Kultplatsen kom att användas under några hundra år och i slutet användes den antagligen som en begravningsplats. Bland de över trettiotusen fynd man gjort fanns femtio människokroppar, de flesta pojkar och män. Vissa var kremerade, andra lämnade åt naturen. En var skalperad. Man fann över hundra eldstäder, hundratals kilo djurrester, ofärdiga stenyxor och mycket mer. Allt bevarat nere i myrens mörker sedan stenåldern.

Anläggningen är unik för Sverige och bara ett fåtal andra är kända i Europa. Besöker man Alvastra Pålbyggnad idag möts man av en rekonstruerad spång ut i våtmarkerna. Väl framme vid slutet av spången sticker pålar upp ur mossen som indikerar vart plattformen ligger nere i mossen. Detta är en fantasieggande utflykt som vi varmt rekommenderar.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps