Banvaktstugan i Valla

EN UDDA UTFLYKT


Förutom Hästholmsbron så finns det ytterligare en rest kvar som minner om tiden då järnvägen öppnade upp slättlandskapet mellan Mjölby och Hästholmen. Utmed det som en gång var banvall, mellan Ödeshög och Mjölby, vid gården Valla för att vara exakt, ligger ett litet ensamt hus och väntar på den vinter då det äntligen får rasa ihop.

Det är banvaktstugan i Valla. Där bodde en gång i tiden banvakten med sin familj. Hans uppgift var att varje dag besikta en viss sträckning av spåret till fots eller med hjälp av sin dressin, fälla bommar när tåget kom och allmänt se till så att sträckan fungerade som den skulle. Med tiden moderniserades järnvägen och banvaktens arbetsuppgifter automatiserades och banvaktstugorna övergavs.

Många banvaktstugor är idag rivna men i Valla finns den kvar, där har stugan av någon anledning glömts bort av sin samtid och fått stå kvar. Inte mycket återstår av interiören efter att traktens ungdomar använt stugan som koja, men sedd utifrån ger den ett surrealistiskt intryck där den står ensam på slätten som ett av de sista minnena av vad som i folkmun kallades för Prärieexpressen.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.303970, 14.812660
  • Adress: Banvaktstugan i Valla, 596 95 Väderstad
Öppna i Google Maps