Banvaktstugan i Valla

EN UDDA UTFLYKT


Hästholmsbron är inte det enda kvarstående landmärket som påminner om den epok då järnvägen banade väg genom slättlandet mellan Mjölby och Hästholmen. En annan överlevande rest är belägen längs det som en gång var järnvägsspåret mellan Ödeshög och Mjölby, närmare bestämt vid gården Valla. Där står ett litet, ödsligt hus och väntar på den vinter då det äntligen får falla samman.

Det är banvaktstugan i Valla, en gång bebodd av banvakten och hans familj. Hans dagliga syssla var att inspektera en avgränsad sträcka av spåret till fots eller med hjälp av sin dressin, att sänka bommarna när tåget nalkades och att säkerställa att allt fungerade som det skulle längs sträckan. Med tiden moderniserades järnvägen och banvakternas arbete automatiserades, vilket ledde till att banvaktstugorna övergavs.

Många av dessa stugor är nu enbart minnen, men i Valla har en överlevt, bortglömd av sin samtid och lämnad att stå kvar av någon anledning. Interiören bär knappt spår av sitt forna bruk, utplånad av traktens ungdomar som använt stugan som koja. Trots detta, sett utifrån, framstår den som en surrealistisk symbol, ensam och övergiven på slätten, ett av de sista minnena från den tid då ”Prärieexpressen” en gång rasslade förbi.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.303970, 14.812660
  • Adress: Banvaktstugan i Valla, 596 95 Väderstad
Öppna i Google Maps