Bjälbo Runstenar ÖG 64 & ÖG 66

EN UDDA UTFLYKT


Framför Bjälbo kyrka står två stora runstenar som båda ger fragmentariska ledtrådar till en forntid som gömts i tidens dimma.

Östergötlands runinskrifter 64 kallas för Bjälbostenen och är den äldsta skriftliga källan som nämner gillen, de medeltida sammanslutningar som är förlagan till nutidens föreningar.

Det första kända gillet i närliggande Skänninge nämns 1370 när Allhelgonagillet köper en fastighet i staden, vilket troligtvis var en religiös sammanslutning. Syftet med det gille som nämns på Bjälbostenen är däremot okänt. Runstenen är över tre meter hög och berättar genom sina runor att:

”Käcke män reste denna sten efter Grep, sin gillesbroder, Juddes son. Love ristade dessa runor.”

Bredvid står också runstenen ÖG 66 som även den är historiskt intressant då den berättar att den rests av Birger Jarls förfader Ingevald Folkesson, sonen till Bjälboättens stamfader Folke Filbyter. Den fyra meter höga runstenen berättar att:

”Ingevald reste denna sten efter Styvjald, sin broder, en förträfflig yngling, son till Spialbode till ätten, men jag fulländade den.”

De bägge monumentala runstenarna är givna stopp på en runstenssafari runt Mjölbys slättlandskap och kombineras gärna med ett besök till det medeltida försvarstornet och minnesstenen över Birger Jarl.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps