Borggården Omberg

EN UDDA UTFLYKT


Borggården är både den mest intressanta av Ombergs tre fornborgar och också den mest mystiska. Den ligger belägen på en höjd ungefär tre kilometer från Hjässaborgen djupt inne i Ombergs skog.

Borggården saknar vatten innanför murarna och antas ha fungerat som en ren bevakningsborg som hade visuell kontakt med Hjässaborgen. Vägen som passerar nedanför borgen är känd sedan 1700-talet och har förmodligen använts betydligt längre än så. Vad som föranledde bygget av borgen som har ett komplicerat, delvis dubbelt vallsystem på ca 200 meter samt en förstärkt förborg är oklart. Kanske är det vägen i sig som man bevakat, eller möjligtvis mossmarkernas myrmalm. Borggården råkade någon gång ut för en eldsvåda som var så våldsam att man idag kan hitta smälta stenar i området, så kallad sintrad sten.

Att ta sig till Borggården är idag nästan lika krävande som det var under folkvandringstiden då den byggdes och man får följa samma väg dit som då. Väl framme ser man resterna av murarna och på toppen hittar man en platå som ser få besökare. Mäktar man inte med en promenad genom skogen är Drottning Ommas fornborg mer lättillgänglig.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.325482, 14.654390
  • Adress: Ekopark Omberg, 599 93 Ödeshög
Öppna i Google Maps