Drottning Ommas Fornborg

EN UDDA UTFLYKT


Drottning Ommas Borg är den mest kända och välbesökta fornborgen på Omberg. Trots att det är den minsta av de tre borgarna, har den dubbla vallar i öster mot vägen som än idag går över berget och ointagliga stup mot Vättern i väst.

Borgen antas ha uppförts under den oroliga folkvandringstiden omkring år 400-500 e.Kr. och förmodas ha haft rollen som bevakningsborg med tanke på sitt strategiska läge utmed farleden. Eftersom det saknas en vattenkälla innanför borgmurarna hade den varit svår att använda som tillflyktsborg. Av de tre borgarna på Omberg är det den i särklass mest lättillgängliga, och man kan parkera precis vid resterna av borgmuren.

Som brukligt med fornborgar finns det egentligen inte mycket att se bortsett från högar med sten. Men utsikten över Vättern från borggården är fenomenal och ett stopp här går lätt att kombinera med de två andra fornborgarna, Hjässaborgen och Borggården.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.380108, 14.675971
  • Adress: Omberg, 492 93 Borghamn
Öppna i Google Maps