Gårdeby Vulkan Ivarsberget

EN UDDA UTFLYKT


Det finns flera urtidsvulkaner i Sverige där de flesta och mest kända återfinns i Skåne. Ett välkänt exempel som ser många besökare är vulkanen Rallate på Söderåsen. Gårdeby vulkan, även känd som Ivarsberget, är däremot belägen utanför Söderköping i Östergötland och långt mer obskyr.

Bergformationen består av peridotit, en bergart som bildades för 1,9 miljarder år sedan och som innehåller mineralerna olivin och pyroxen. På ytan av berget är peridotiten starkt vittrat, vilket ger blocken en speciell karaktär. På ena sidan av berget finns det många klippor som påminner om raukformationer och peridotiten finns också som lösa block, några flera meter långa.

Peridotit är en ultrabasisk bergart och är vanligt förekommande i manteln i jordens inre, liksom i de djupare delarna av oceanskorpan, men är ovanlig i kontinentskorpan. I Sverige återfinns bergarten i fjällmassivens högre delar, långt ifrån Östergötlands slättmarker. För 1,9 miljarder år sedan fanns det däremot en bergkedja här och peridotiten pressades då upp till ytan från ett stort djup, vilket resulterade i dess synliga närvaro idag.

En utflykt till Ivarsberget är en intressant geologisk upplevelse men det finns inga skyltar på plats så för att få en kontext till besöket gäller det att läsa på lite i förväg. Parkeringsmöjligheterna är högst begränsade så räkna även med att få gå en liten bit till vulkanen.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.44016, 16.08671
  • Adress: Gårdeby, 614 95 Söderköping
Öppna i Google Maps