Gärdslösa Runstenar ÖG 134 & 135

EN UDDA UTFLYKT


Ingen kan klandras för att åka förbi Östergötlands runinskrifter 134 och 135 utan att se dem där de står i väggrenen. Ovan jord mäter de knappt en meter på höjden och den lilla obligatoriska informationsskyltens pinne är av samma anspråkslösa storlek.

Runstenen ÖG 134 finns omnämnd redan på 1700-talet och ska då ha stått på den medeltida gården Gärdslösa tillsammans med ytterligare en sten, förmodligen ÖG 135. Redan då ska den ha saknat sin topp och det enda som går att utläsa då som nu är:

”Finnvid satte denna (sten) efter…”

Runstenen ÖG 135 restes tillsammans med nummer 134 den 28 september 1894 bredvid en ytterligare sten som saknar inskriptioner. Den saknar inga delar men berättar bara kort:

”Skaung och Assur reste denna sten efter Kag, sin fader.”

De bägge runstenarna förtjänar ingen större omväg, men för resenären som befinner sig i trakten kan de utgöra ett trevligt och kort stopp på vägen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps