Götavirke

EN UDDA UTFLYKT


Strax väster om Söderköping, mellan sjöarna Asplången och Lillsjön finns resterna av den forntida försvarsvall som kallas för Götavirke, eller Göta Virke. Genom århundradena har den fått ge vika för gårdar, odlingsmark och en golfbana, men det finns fortfarande platser kvar där man kan se rester av vallen och föreställa sig hur imponerande den måste ha varit en gång i tiden.

När den uppfördes under järnåldern var Götavirke 3500 meter lång, med en palissad på krönet och en vallgrav på den östra sidan. Bara vallen i sig var fyra meter hög och upp till tolv meter bred, förstärkt med stora stenblock utmed kanterna. Tillsammans med palissaden och vallgraven måste den verkat ointaglig för inkräktare som kommit österifrån.

Utmed Götavirke låg ett antal gårdar och sett till den stora arbetsinsatsen med att uppföra vallen är det inte otänkbart att varje gård ansvarade för sitt parti av försvarsvallen. Än idag går det att följa en kedja av gravfält som hört till de forntida gårdarna, från söder till norr.

Vid vallens norra slut vid Asplången finns rester av flera fornborgar som kan ha fungerat som en förlängning av försvaret. Söder om Lillsjön är terrängen däremot så sank att naturen på egen hand kunde stoppa framryckande fiender. Parallellt med Götavirke men 2 kilometer västerut finns ytterligare en vall kallad Tvärdalavallen som kan ha fungerat som ett ytterligare försvar.

Vem som styrde över landskapet när Götavirke uppfördes 800 – 1050 efter Kristus är förlorat i tidens dimma. Likaså vilken fiende det var som kunde tänkas komma från Östersjön med sådan kraft att en försvarsvall var befogad. Genom kol 14-metoden har arkeologer kunnat fastställa att Götavirke var i drift under minst 200 år, så vem än fienden var så fortsatte den att komma, generation efter generation.

Götavirke är måhända ingen visuellt imponerande fornlämning, men den är till sin storlek unik i Sverige och förtjänar bara för det ett besök av den som är nyfiken på Sverige under järnåldern.

Vid koordinaterna finns en parkeringsplats med informationsskyltar som berättar mer om anläggningen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps