Gravfältet på Skäljen

EN UDDA UTFLYKT


Gravfältet på Skäljen ligger på en skogsklädd udde på båda sidor av en uråldrig vägsträckning. Det anlades antagligen under äldre järnålder, mellan cirka 500 f.Kr. och 500 e.Kr., och var betydligt större innan den västra delen odlades bort någon gång under 1900-talets första hälft.

Gravarna är strategiskt placerade så att de syns väl från vägen, vilket tyder på att vägen är äldre än själva gravfältet. Strax norr om området finns spår av djupa hålvägar som leder ner till resterna av en hamnanläggning. Av de 55 gravar som identifierats är 20 markerade med resta stenar. Flera av dessa står i rader, en placering som är typisk för gravsättningar i Östergötland men mindre vanlig i andra landskap.

De resta stenarna markerar enskilda gravar, oftast mansgravar, medan kvinnogravar brukar vara markerade med runda klot eller klumpstenar. Bortsett från stenarnas form finns det få skillnader mellan könen; både mans- och kvinnogravar är lika många och lika rikt eller fattigt utrustade.

Förutom de resta stenarna finns också 35 runda stensättningar där en gravurna placerats i mitten och en stenpackning byggts upp kring den. Den största stensättningen ligger mitt på gravfältet, har en kraftig kantkedja och en stor grop i mitten. Gropen kan vara spår efter en träkonstruktion som förmultnat och rasat samman, eller så är det bara tecken på gravplundring.

Det är ett anspråkslöst litet gravfält som ser få besökare och är väl värt ett besök just därför. Varför udden ansetts viktig och vilka som ligger begravda där får vi aldrig veta, men i ett annars uppodlat landskap har skogen fått stå kvar sedan urminnes tider. Det finns en omarkerad stig runt hela udden som erbjuder en trevlig promenad.

Parkeringsmöjligheter finns vid hamnen på Skäljenväg, och på plats finns en informationstavla som berättar mer om gravfältet.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps