Gumhems Skeppssättning

EN UDDA UTFLYKT


Chansen är stor att man aldrig passerar byn Gumhem vid Åsundens östra strand i Östergötlands sydligaste del. Grusvägen som leder till den lilla parkeringen och informationsskylten för Gumhems gravfält är ännu lättare att missa. Men en kilometer ut i betesmarkerna döljer sig en av Östergötlands största bevarade skeppssättningar.

Gumhems skeppssättning ligger på en åsrygg och består av 24 resta stenar med fören riktad i sydostlig riktning. Storleken är imponerande även sett till skeppssättningar i andra delar av landet och vittnar om platsens fornhistoriska vikt. Gravfältet består även av 24 ytterligare gravar i form av högar, stensättningar och en domarring, alla daterade till yngre järnålder.

Gravfält från järnåldern är ovanliga i den här delen av Östergötland och skeppssättningar än mer så. En utflykt till Gumhems gravfält innebär sannolikt en omväg oavsett mål men det är väl värt mödan.


Gumhems Skeppssättning

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps