Gumhems Skeppssättning

EN UDDA UTFLYKT


Chansen är stor att man aldrig passerar byn Gumhem vid Åsundens östra strand i Östergötlands sydligaste del. Grusvägen som leder till den lilla parkeringen och informationsskylten för Gumhems gravfält är ännu lättare att missa. Men en kilometer ut i betesmarkerna döljer sig en av Östergötlands största bevarade skeppssättningar.

Gumhems skeppssättning ligger på en åsrygg och består av 24 resta stenar med fören riktad i sydostlig riktning. Storleken är imponerande även sett till skeppssättningar i andra delar av landet och vittnar om platsens fornhistoriska vikt. Gravfältet består även av 24 ytterligare gravar i form av högar, stensättningar och en domarring, alla daterade till yngre järnålder.

Gravfält från järnåldern är ovanliga i den här delen av Östergötland och skeppssättningar än mer så. En utflykt till Gumhems gravfält innebär sannolikt en omväg oavsett mål men det är väl värt mödan.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 57.961090, 15.849803
  • Adress: Gumhem, 590 46 Rimforsa
Öppna i Google Maps