Harstads Runstenar ÖG 94 & Fv1975;174

EN UDDA UTFLYKT


De så kallade Greklandsstenarna är ett mindre antal runstenar resta till minne av någon som stupat under äventyr i det Bysantinska riket. I Östergötland återfinns bara två minnesstenar efter sådana greklandsfarare: Högbystenen ÖG 81 samt den mer obskyra ÖG 94 som återfinns på Harstads ödekyrkogård utanför Väderstad.

Östergötlands runinskrifter 94 är en sten av röd granit, ungefär två meter hög och 1 meter bred. Den sista delen av runslingan består troligen av ett par versrader och texten berättar om väringen Oddlög från Haddestad. Möjligtvis ingick han i den bysantinska kejsarens livgarde och kom från det som idag heter Harstad – gården strax bakom ödekyrkogården.

Runstenen hittades 1684 och satt då inmurad i bogårdsmurens västra stiglucka på kyrkan. När den sedan revs 1826 så restes stenen på den gamla kyrkogården. Runslingan berättar:

”Asgöta och Gudmund de reste detta minnesmärke efter Oddlög, som bodde i Haddestad. Han var en bonde god, dog uti Grekland.”

Strax intill på ödekyrkogården står även runstenen Fv1975;174. Den återfanns 1974 i samband med en utgrävning och har sannolikt varit en lockhäll ovanpå en grav. Stenens ristning i fågelperspektiv daterar den till år 1010-1050 och runorna berättar:

”Jarl reste denna (sten) efter Otryggs broder (el. bröder).”

Harstads ödekyrkogård och de bägge runstenarna kan vara lite krångliga att besöka då området inte underhålls, men de är väl värda ett kort stopp på en rundtur kring Mjölbys fornminnen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps