Hästholmens Hällristningar

EN UDDA UTFLYKT


Vid Hästholmen utanför Ödeshög finns en av få skyddade vikar på Vätterns östra sida. Redan på 1100-talet var den en populär hamn för Alvastra Kloster, men platsen har varit viktig mycket längre tillbaka i tiden än så. Ungefär 300 meter från stranden ligger Hästholmens Hällristningsområde. Området består av tio hällar med hällristningar från bronsåldern. Bland de 27 ristade skeppen finns ett par som länge varit ett mysterium. De streck som anses symbolisera besättningen har här tolkats som bröllopsscener eller bågskyttar. Den senaste teorin är att strecken symboliserar en paddlande besättning, möjligtvis i sällskap av en bågskytt.

På hällen finns också ungefär 127 skålgropar som är de äldsta ristningarna och de med längst tradition. Hur gamla de vid Hästholmen är går inte att avgöra, men man vet att människor knackat gropar i sten ända sedan stenåldern. I vilket fall har berghällen här varit rituellt viktig under väldigt lång tid.

Som områdets enda kända hällristningslokal är ett besök till Hästholmen givet för den intresserade. Hällristningarna är övertäckta under vintertid för att skydda dem så planera besöket mellan maj och september.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps