Högby Runstenar ÖG 82, 83 & 87

EN UDDA UTFLYKT


Det är lätt att missa den lilla informationsskylten nedanför kullen. Finner man sig på den lilla grusvägen som går förbi Högby gamla kyrkplats och prästgård är är det antagligen Högbystenen som är i siktet och skylten flimrar lätt förbi i vindrutan.

Men stanna till, vandra upp för kullen och slå dig ner på den gamla mossbeklädda bänken. Här på en rad står tre runstenar varav en är ristad av runristaren Torkel.

Först passeras stenen Östergötlands runinskrifter 87, som liksom flera andra runstenar hittades inmurade i Högby kyrka när den revs 1870. Stenen har varit en gravhäll och ristningen är rent ornamental med ett iriskt koppel som låser en kort bandslinga och ett rikt dekorerat kors.

Den andra stenen, ÖG 82 är mer intressant då den knyter an till både bygden och till ytterligare en sten om samma familj:

”Torkel ristade denna sten efter Övind, Tostes son, som ägde Högby.”

Toste har sedan sin egna minnessten vid Vårfrukyrkan i Skänninge som också ristades av Torkel, runstenen ÖG 165. Kanske var Toste med och reste den, kanske var han då redan död.

Den tredje stenen på kullen är Östergötlands runinskrifter 83 och den berättar inte om familjen på Högby utan om Tora och hennes son Sven. Den är inte heller attribuerad Torkel men hittades likväl tillsammans med de andra inmurade i Högby kyrka.

”Tora satte denna sten efter Sven, sin son. Han var västerut på Valö.”

Högbystenen strax intill är så klart den mest intressanta av de fyra runstenarna, men det finns ingen anledning till att strunta i stenarna på kullen om man nu ändå gjort sig omaket med att ta sig ut hit.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.3603, 15.1028
  • Adress: Högby Prästgård, 595 94 Mjölby
Öppna i Google Maps