Klockaregårdens Gravfält

EN UDDA UTFLYKT


Klockaregårdens gravfält är ett av Östergötlands största, trots att det genom åren minskat i storlek på grund av att marken odlats upp. Idag finns det 203 synliga gravar från både äldre och yngre järnåldern – ett smått svindlande tidspann på drygt 1500 år.

De flesta gravarna på Klockaregården är olika stensättningar: runda, oregelbundna, ovala, kvadratiska och rektangulära räknas de till åttio stycken. Det finns också 62 högar, 6 treuddar, 4 domarringar, 32 resta stenar, 6 kantställda stenar och en ensam rest klumpsten. Många gravar ligger i sammanhållna grupper vilket kan tyda på att de döda jordfästes släktvis eller efter gården.

Att navigera gravfältet är inte helt lätt och många av lämningarna är svåra att uttyda i terrängen även fast det hålls hålls öppet genom bete. De yngsta gravarna är den södra delens gravhögar och de mystiska treuddarna hittar man vid gravfältets äldre norra del.

Det går att besöka Klockaregården året runt och varje säsong bjuder på en ny upplevelse beroende på väder och tid.

Parkering och informationstavla finns i anslutning till gravfältet.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps