Kungs Norrby Slottsruin

EN UDDA UTFLYKT


Ovan jord syns numera inte mycket av Kungs Norrby slott bortsett från några gropar och stenhögar. Hade det inte varit för informationstavlan skulle det vara enkelt att missa de diskreta resterna av murverket som sticker upp genom torvlagret vid den sumpiga strandskogen vid Motala Ström.

Annat var det under slottets storhetstid på 1500-talet. Norrby egendom ägdes redan under 1400-talet av Vasaätten och mot slutet av 1540-talet började Gustav Vasas svärmor Ebba att uppföra ett slott på gården. Under Daniel Rantzaus fälttåg i Östergötland fjorton år senare brändes det ner och plundrades men byggdes upp igen för att stå färdigt 1578.

Ganska omgående därefter började Kungs Norrby slott att förfalla och revs sedan 1693. På ruinkullens södra del syns rester av murar byggda av kalk- och gråsten och på andra sidan vägen finns övertorvade grunder från slottets bägge flyglar. Mer spännande är att det under kullen finns tre källarrum, varav det ena är helt intakt med valv av tegel med kraftiga gördelbågar som stöttor. Väggarna bär spår av en brand och i ett av rummen finns en kammare som en gång var igenmurad för att sedan brutits upp. Vad som förvarats där inne och vem som brutit upp det är mysterier som antagligen för alltid kommer förbli olösta.

En gång i tiden fanns det ett kryphål ner till de hemliga rummen och de har även undersökts av arkeologer 2014. Idag är ingången igensatt och omöjlig att hitta för den som inte vet var den finns. Kanske kommer framtidens arkeologer hitta fler pusselbitar där nere i den mörka källaren, kanske inte. Som utflyktsmål är i vilket fall ruinen efter Kungs Norrby slott högst anspråkslöst.

Parkering saknas men vid ruinkullen finns en väderbiten informationsskylt.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps