Alvastra Kloster

EN UDDA UTFLYKT


Alvastra Kloster är ruinen efter ett av Sveriges äldsta cistercienskloster, grundat 1143. Åker man gamla riksväg 50 mot Vadstena är det omöjligt att missa där det ligger med Omberg som fond. Idag är ruinerna en av traktens mest besökta sevärdheter. Men de flesta besökare missar att området är mycket mer än själva klosterruinen. Åkrarna här brukades på 1100-talet av Sverkerska ätten, som då styrde riket. Det var Ulvhild Håkansdotter, Sverker den äldres maka, som bjöd in Alvastramunkarna till Sverige och skänkte dem marken som klostret byggdes på.

Sverker den äldre blev enligt legenden ihjälslagen av sina män på väg till julottan år 1156. På platsen för mordet står idag en minnessten. Åker man turistvägen från Ödeshög finner man Sverkerstenen på höger sida efter bäcken.

Se mer på sidan om Sverkerstenen.

Väljer man sedan den oskyltade grusvägen ner till vattnet, så kommer man till ruinen efter klostrets förmodade grangie, kallat Sverkerskapellet. Antagligen kopplad till klostrets försörjning och med tanke på läget, antagligen avsett för fiske. Stenkaret i mitten av ruinen förmodas ha använts för att förvara levande fisk. I närheten finns också lämningar efter en kvarn och ett tegelbruk som munkarna vid klostret använde sig av.

Se mer på sidan om Sverkerskapellet.

Uppe på bergssluttningen finner vi till slut ruinen av en kryptkyrka kallad Sverkersgården. Antagligen var det ett tidigare och mindre benediktinerkloster. Ruinen är vad som finns kvar efter att resten av byggnadens stenar använts för att bygga det senare Alvastra kloster. Tyvärr är Sverkersgården den enda del av Alvastra som inte är tillgänglig för allmänheten.

Se mer på sidan om Sverkersgården.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps