Runsten ÖG 165

EN UDDA UTFLYKT


Runstenar som parkpynt är en trevlig tradition som alltid bör uppmuntras, så som den utanför Vårfrukyrkan i Skänninge. Stenen Östergötlands runinskrifter 165 hittades vid en reparation av kyrkan 1874. Då hade den använts som tröskelsten vid norra kyrkodörren, vem vet hur länge. Jämfört med bilder från 1980-talet så har den med tiden blivit lite mossbeklädd, men vad gör egentligen det när stenen ristades någon gång på 1000-talet.

Översatt till nusvenska lyder inskriptionen:

”Torun och bröderna, Tostes söner, reste (stenen) efter sin fader. Jag Torkel ristade denna sten efter Toste.”

Runristaren Torkel var en sällsamhet i Östergötland då han signerade flera av sina verk, något som annars var vanligare i landskapen kring Mälaren. Torkel har signerat i alla fall fem runstenar i trakten kring Skänninge, där den främsta och mest kända är Högbystenen som ofta nämns som Östergötlands främsta runsten efter Rökstenen.

Kombinerar man ÖG 165 med ett besök till Högbystenen och de tre närliggande stenarna där så kan man kalla sig bevandrad i Torkels runristningar. Parkering finns i anslutning till Vårbykyrkan.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps