Runsten ÖG 197 Sörbystenen

EN UDDA UTFLYKT


Det är inte alltid att det går så som man tänkt sig, och det gällde även för tusen år sedan. Östergötlands runinskrifter nummer 197 kallas för Sörbystenen efter kyrkan där den hittades. Sörby ödekyrkogård är allt som numera återstår efter det att kyrkan revs 1791, och runsten ög 197 satt en gång inmurad i kyrkogårdsmuren.

Vid en första anblick är det en ganska anspråkslös runsten i mängden på den runtäta Östgötaslätten, men det finns några märkliga detaljer som ändå gör stenen värd ett besök för den som är intresserad.

Vid en analys av runorna har det visat sig att den anonyma ristaren har haft stora problem med att få till skriften: ett stavfel har snabbt rättats till, ett skiljetecken har fått en märklig placering och en s-runa har fått fel form. Anledningen till svårigheterna är inte slarv utan för att stenens runor ristats spegelvända. Förklaringen får man i texten:

”Vigöt reste dessa stenar efter Torgöt, sin broder.”

Runstenen har med stor sannolikhet varit en del av ett större monument med två stenar, där den ena stenen haft rättvända runor och den andra spegelvända. Liknande parstensmonument finns på i alla fall två andra platser i landet och skulle då förklara Sörbystenens märkliga utformning.

Parking finns i anslutning till ödekyrkogården.


Östergötlands Runinskrifter ÖG 197 Sörbystenen

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.31192, 15.11435
  • Adress: Sörby kyrkogård, 595 92 Mjölby
Öppna i Google Maps