Runsten ÖG 81 Högbystenen

EN UDDA UTFLYKT


Säsonger kommer och går, kyrkor byggs och rivs. Gårdar brukas i generationer och återgår sedan till jorden. På en kulle utmed vad som idag är en ödslig grusväg står en märklig runsten som överlevt allt.

På vilken plats den först restes är okänt men den bör ha ristats någon gång mellan 1010 och 1050. Högby gamla kyrka byggdes någon gång under 1100-talets senare del och då murades den in i sakristans mur. Varför går det bara att spekulera. Kanske hade stenens budskap spelat ut sin roll redan efter några generationer. Kanske kunde ingen längre förstå vad runorna berättade. När kyrkan revs 1874 restes Högbystenen, som den kommit att kallas, på den gamla kyrkans plats.

Högbystenens ena sida berättar om att den restes för att hedra minnet av Assur som dog i Grekland, vilket då var namnet för hela det Bysantinska riket. Det finns ett trettiotal Greklandsstenar spridda över Sverige, med merparten av dem i Mälarregionen och bara två i Östergötland.

”Torgärd reste denna sten efter Assur, sin morbror.
Han ändades österut i Grekland.”

Det är däremot stenens baksida som gjort att Högbystenen räknas som en av Östergötlands främsta runinskrifter, där bara Rökstenen anses vara viktigare. Där har runristaren Torkel skrivit en vers på Fornyrdislag, ett fornnordiskt versmått, om bonden Gulle som fick fem söner, varav alla nu har dött. Då det är Assurs morbror som låtit resa stenen bör även Gulle gått ur tiden.

”Gode bonden Gulle fick fem söner.
Föll på Föret djärve kämpen Åsmund,
ändades Assur österut i Grekland,
blev på Bornholm(?) Halvdan dräpt.
Kåre blev död vid udden(?), död är också Boe.
Torkel ristade runorna.”

Det var en mäktig familj som en gång bodde här i närheten som vi får stifta bekantskap tack vare Torkels runor, där bröderna fått möjlighet att resa vida omkring. Den exakta tolkningen av stenen är inte gjord, så exakt vart bröderna gick hädan är fortfarande oklart.

Strax intill Högbystenen står ytterligare tre runstenar, ÖG 82, 83 och 87. En av dem är signerad av Torkel och en annan antas vara det. Tillsammans med ÖG 165 inne i Skänninge berättar de vidare om bygden. Alla är värda ett besök på en runsafari runt den gamla medeltidsstaden.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.36054, 15.09952
  • Adress: Högby Ödekyrkogård, 595 94 Mjölby
Öppna i Google Maps