Sancta Birgitta Klostermuseum

EN UDDA UTFLYKT


Det finns två historier att berätta om Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Den ena handlar givetvis om Heliga Birgittas tid i Vadstena och livet på klostret. Ett liv i asketisk avskildhet men med privilegiets bekvämligheter. Det är historien som klostermuseet berättar om och den är intressant i sig.

Den andra historien är mer sällsam och handlar om byggnaden som huserar museet. Från 1346 fram tills att den sista nunnan fördrevs 1595 var den en del av Vadstena kloster. Därefter kom byggnaden att användas som invalidhotell för hemvändande soldater från Trettioåriga kriget och sedan som en del i Vadstena Hospital (läs om Hospitalmuseet här). Genom åren hade taket sänkts och igensatta dörrar och fönster dolts under tjocka lager av vit puts. När byggnaden skulle moderniseras 1956 för att användas av Vadstena folkhögskola genomfördes först antikvariska undersökningar. Då fann man att både stomme och interiör var medeltida och ombyggnationen stoppades.

Vad man hittat var Birger Jarls bortglömda kungapalats som uppförts någon gång på 1200-talet. Vadstena Kungsgård hade använts som ett lustslott fram till 1346 då det testamenterats av kung Magnus Eriksson till bildandet av Vadstena Kloster. Vetskapen om att en del av klostret en gång hade varit ett kungligt palats hade genom århundradena gått förlorat och man hade antagit att det blivit rivet.

Kungsgården är en av Sveriges äldsta bevarade tegelbyggnader och inne i Sancta Birgitta Klostermuseum kan man idag se flera spår från palatstiden. Museet är väl värt ett besök enbart för den sakens skull.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps