Skänninge Hospital

EN UDDA UTFLYKT


När man passerar Skänninge på väg 50 syns ett stort kors från vägen som är svårt att missa. Korset markerar hospitalskyrkan i Skänninge, som tillhörde Sveriges första hospital, Hospitalis Beathe Katherine Skæningie eller Spetalen. Det grundades sannolikt i början av 1200-talet av Magnus Minnessköld, far till Birger Jarl, för att vårda patienter med spetälska från västra Östergötland och delar av norra Småland.

Spetälska är en ohygglig sjukdom med en inkubationstid på upp till 20 år. De allra flesta, upp till 95 procent, är immuna mot bakterien, och även de som blir smittade kan leva hela livet utan att få några symtom. Värre är det för den lilla andel som faktiskt blir sjuka. Först ramlar ögonfransarna av och med tiden förvärras tillståndet med pigmentlösa fläckar på huden som saknar känsel. När sjukdomen avancerar förtjockas huden, knotor uppstår och ansiktet kan förvridas till ett så kallat lejonansikte. Idag kan sjukdomen behandlas med långvariga antibiotikakurer, men så var det givetvis inte på medeltiden.

När spetälskan kom till Sverige på 1100-talet kunde de smittade först röra sig relativt fritt i samhället, men skräcken för sjukdomen gjorde att man snart började bygga hospital som detta i Skänninge för att kunna isolera patienterna från omvärlden. De fick inte ha någon kontakt med världen utanför och all kommunikation skedde genom hospitalets syssloman och dennes personal. Verksamheten finansierades genom skatter, gåvor, avlat och tiggeri.

Hospitalet bestod av flera byggnader med ekonomibyggnader och kapell, uppfört som en gård där de intagna kunde leva ungefär som på en självförsörjande bondgård. När de värsta epidemierna ebbade ut på 1300-talet började hospitalet förlora sin funktion, och i och med reformationen på 1500-talet upphörde verksamheten helt.

De enda lämningarna av hospitalet som syns ovan jord idag är kyrkans yttermurar i gråsten. Ruinen grävdes fram 1928 och man hittade då tegelrester som antagligen innebär att kyrkorummet varit täckt med tegelvalv uppburna av pelare. Vid senare utgrävningar har man även funnit spår efter ekonomibyggnaderna, men deras placering är mer osäker. Vid ingången står runstenen Ög 166, som en gång var inmurad i hospitalskyrkans västra gavel.

Skänninge Hospital är relativt lättillgängligt; det finns en liten parkeringsficka i slutet av grusvägen och på plats sitter ett par informationsskyltar.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps