Solberga Gravfält

EN UDDA UTFLYKT


Solberga gravfält består av två separata gravfält som använts under cirka tusen år under järnåldern. De bägge gravfälten består av ett stort antal olika gravar i många olika former. Gravhögarna och de resta stenarna är de som är lättast att urskilja i terrängen, men här finns också runda stensättningar, domarringar och en treudd.

På det stora gravfältet i söder återfinns även tio meterdjupa och rektangulära gropar. Även fast de är mycket ovanliga i Östergötland så antas de vara kammargravar där den döde begravts i en träkammare som med tiden sedan förmultnat och rasat ihop. Några av groparna är grundare och mer ovala vilket kan tyda på att det är båtgravar där den döde begravts i en båt.

Många av gravarna är svåra att upptäcka på Solberga. De flesta av de resta stenarna har fallit till marken och groparna är otydliga. Ändå är gravfältet ett vackert besöksmål som förtjänar ett stopp på vägen.

Parkering finns utmed landsvägen och en stig går sedan västerut utmed Svartån till gravfältet. På plats finns en informationstavla med karta över fornlämningarna.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.33451, 15.20505
  • Adress: Solberga Naturreservat, 595 92 Mjölby
Öppna i Google Maps